De Bethelkerk is een geestelijk en financieel zelfstandige Hervormde Wijkgemeente met 450 leden. Gods Woord, het geloof in de Here Jezus Christus en de bindende kracht van de Heilige Geest vormen onze uitgangspunten. We nodigen iedereen uit deze betrokkenheid met God en elkaar met ons te delen tijdens de diensten en kerkelijke activiteiten.Nieuws